logo
Vi samarbeider med TT-Teknikk AS på områdene rørfornying og tv-rørinspeksjon.
TT-Teknikk er lokalisert i våre lokaler på Melhus.
Dette gjør at vi nå kan tilby våre kunder også disse tjenestene.
Se om og besøk TT-Teknikk på deres hjemmeside tt-teknikk.no 


Vakumentreprenøren
Vi samarbeider med Vakumentreprenøren AS på områdene tunnelrenhold, spyling av fjellskjæringer og andre spyleoppdrag i Norge. De er også vår samarbeidspartner i Møre og Romsdal på ADR tømming og annen slamsuge/spyle oppdrag. Se om og besøk de på deres hjemmeside vakumentreprenoren.no 
Kjelsberg Transport AS

Åsvegen 164, 7224 Melhus   -   Telefon/Faks: 72 85 32 94   -   Mobil: 918 84 123   -   E-post: svein@kjelsbergtransport.no


Levert av