Replica Rolex
Vi er samarbeidspartner med Borregaard AS på utkjøring og salg av Dustex i midt Norge.
Dustex er et godkjent naturprodukt som virker veldig bra på binding av støv på grusveger og grusplasser.

Vi behandler veier med Dustex, som er en effektiv og svært miljøvennlig behandling av grusveier. Dustex binder grusen, reduserer støvplagene og styrker toppdekket på veien.

Hva er Dustex?

Dustex er et grusbehandlingsmiddel som produseres av Borregaard, og er basert på naturens eget bindemiddel. Ligning binder trefibrene i grantrær sammen.

I tillegg til å redusere støvplager, øker Dustex trafikksikkerheten – samtidig som toppdekket på veien styrkes. Dustex er for eksempel spesielt godt egnet for støvbegrensning under anleggsperioder.

Hvorfor bruke Dustex?

Med jevn tilførsel av Dustex gjennom flere år, får du en solid vei med et stabilt dekke – også i dybden. Ved å binde støvet, får du en grusvei som krever mindre vedlikehold og gir en bedre veiøkonomi.

  • Veiens bæreevne forsterkes
  • Problemer med telehiv reduseres til et minimum
  • Mindre grustap
  • Mindre etterhøvling

Dustex benyttes i dag av hytte sameier, almenninger og kommuner. En rekke kommuner har valgt å frese opp dårlig asfalterte veier og erstatte disse med gode grusveier ved å benytte Dustex, ved jevn tilførsel av Dustex blir forbruket betydelig redusert.

Gir et varig resultat

Resultatet ved jevn bruk av Dustex, er varige veier med en høyere standard. Dustex er i tillegg en miljøvennlig løsning, fordi behandlede veier gir mindre belastning på naturen.